Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Luật 13/2008/QH12 | Ban hành: 03/06/2008  |  Hiệu lực: 01/01/2009  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Thuế giá trị gia tăngLuật Thuế giá trị gia tăng
Collapse Luật Thuế giá trị gia tăng 2008, sửa đổi 2013, 2016Luật Thuế giá trị gia tăng 2008, sửa đổi 2013, 2016
Collapse 1. Luật1. Luật
Luật 13/2008/QH12 Thuế giá trị gia tăng
Luật 31/2013/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH Luật thuế giá trị gia tăng
Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH Hợp nhất Luật Thuế giá trị gia tăng
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH Hợp nhất Luật thuế giá trị gia tăng
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Danh mục hàng hóa trong nước đã SX được (thuế VAT & XNK)Danh mục hàng hóa trong nước đã SX được (thuế VAT & XNK)
Expand Gia hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăngGia hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng
Expand Giảm 50% thuế VATGiảm 50% thuế VAT
Expand Quy định về thuế VAT và thuế TNDN đối với một số lĩnh vực, đối tượngQuy định về thuế VAT và thuế TNDN đối với một số lĩnh vực, đối tượng
Expand Quy định về thuế VAT và thuế XNK đối với một số sản phẩm, hàng hóaQuy định về thuế VAT và thuế XNK đối với một số sản phẩm, hàng hóa
Expand Thuế giá trị gia tăng với dịch vụ viễn thôngThuế giá trị gia tăng với dịch vụ viễn thông
Expand Thuế giá trị gia tăng đối với sản xuất, kinh doanh điệnThuế giá trị gia tăng đối với sản xuất, kinh doanh điện
Expand Thuế GTGT theo danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãiThuế GTGT theo danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Expand Điều kiện hưởng VAT 0% của Vận tải quốc tế, dịch vụ hàng không, hàng hảiĐiều kiện hưởng VAT 0% của Vận tải quốc tế, dịch vụ hàng không, hàng hải
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Luật Thuế giá trị gia tăng 1997, sửa đổi 2003Luật Thuế giá trị gia tăng 1997, sửa đổi 2003