Tạo tài khoản
 

Nghị định 17/2013/NĐ-CP | Ban hành: 19/02/2013  |  Hiệu lực: 10/04/2013  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 17/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Số văn bản
17/2013/NĐ-CP
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
19/02/2013
Tham chiếu
17/2013/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
10/04/2013
Tham chiếu
17/2013/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 129+130, năm 2013