Tạo tài khoản
 

Thông tư 17/2020/TT-BYT | Ban hành: 12/11/2020| Hiệu lực: 01/01/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 17/2020/TT-BYT Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
Số văn bản
17/2020/TT-BYT
Trích yếu
Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
Người ký
Nguyễn Trường Sơn
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Y tế
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
12/11/2020
Tham chiếu
17/2020/TT-BYT
Ngày có hiệu lực
01/01/2021
Tham chiếu
17/2020/TT-BYT