Tạo tài khoản
 

Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT | Ban hành: 09/09/2020| Hiệu lực: 25/10/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
Số văn bản
10/2020/TT-BNNPTNT
Trích yếu
Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
Nơi ban hành
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
09/09/2020
Tham chiếu
10/2020/TT-BNNPTNT
Ngày có hiệu lực
25/10/2020
Tham chiếu
10/2020/TT-BNNPTNT