Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT | Ban hành: 09/09/2020| Hiệu lực: 25/10/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vậtLuật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
Collapse Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Collapse Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng, cấm sử dụng & mã số HSDanh mục thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng, cấm sử dụng & mã số HS
Thông tư 03/2015/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục Thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
Thông tư 06/2017/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại việt nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
Thông tư 15/2017/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
Thông tư 34/2015/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
Thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
Thông tư 13/2018/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
Thông tư 06/2020/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
Expand Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật & phải phân tích nguy cơ dịch hạiDanh mục đối tượng kiểm dịch thực vật & phải phân tích nguy cơ dịch hại
Expand Kiểm dịch thực vật nội địaKiểm dịch thực vật nội địa
Expand Phân công và thẩm quyền quản lý vật tư nông nghiệpPhân công và thẩm quyền quản lý vật tư nông nghiệp
Expand Phân tích nguy cơ độc hại đối với vật thểPhân tích nguy cơ độc hại đối với vật thể
Expand Quản lý thuốc bảo vệ thực vậtQuản lý thuốc bảo vệ thực vật
Expand Thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụngThu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
Expand Trang phục, phù hiệu... thẻ Công chức kiểm dịch thực vậtTrang phục, phù hiệu... thẻ Công chức kiểm dịch thực vật
Expand Trình tự thủ tục kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu, quá cảnhTrình tự thủ tục kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu, quá cảnh
Expand Điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vậtĐiều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật
Expand Cấp giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịchCấp giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2001Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2001
Expand Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 1993Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 1993
Expand VBQPPL về Bảo vệ và kiểm dịch thực vật (cũ)VBQPPL về Bảo vệ và kiểm dịch thực vật (cũ)