Tạo tài khoản
 

Nghị định 56/2016/NĐ-CP | Ban hành: 29/06/2016  |  Hiệu lực: 15/08/2016  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 56/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Số văn bản
56/2016/NĐ-CP
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
29/06/2016
Tham chiếu
56/2016/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
15/08/2016
Tham chiếu
56/2016/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 471 đến số 472