Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại điểm 4 Mục III này được hướng dẫn bởi Thông tư 143/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 09 năm 2016.