Tạo tài khoản
 

Nghị định 96/2018/NĐ-CP | Ban hành: 30/06/2018  |  Hiệu lực: 01/07/2018  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 96/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
Số văn bản
96/2018/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
30/06/2018
Tham chiếu
96/2018/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/07/2018
Tham chiếu
96/2018/NĐ-CP