Tạo tài khoản
 

Quyết định 21/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 01/01/2020 | Trạng thái: Chưa xác định

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 21/2019/QĐ-UBND Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất và giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số văn bản
21/2019/QĐ-UBND
Trích yếu
Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất và giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Người ký
13/12/2019
Nơi ban hành
UBND tỉnh Khánh Hòa
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Tỉnh Khánh Hòa
Ngày ban hành
01/01/2020