Tạo tài khoản
 

Luật 34/2018/QH14 | Ban hành: 19/11/2018  |  Hiệu lực: 01/07/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 34/2018/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Số văn bản
34/2018/QH14
Tên phụ
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Người ký
Nguyễn Thị Kim Ngân
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
19/11/2018
Tham chiếu
34/2018/QH14
Ngày có hiệu lực
01/07/2019
Tham chiếu
34/2018/QH14