Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Luật 34/2018/QH14 | Ban hành: 19/11/2018  |  Hiệu lực: 01/07/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Giáo dục đại học 2012Luật Giáo dục đại học 2012
Collapse 1. Luật1. Luật
Luật 08/2012/QH13 Giáo dục đại học
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH Hợp nhất Luật giáo dục đại học
Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH Hợp nhất Luật Giáo dục đại học
Luật 34/2018/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Văn bản hợp nhất 42/VBHN-VPQH Hợp nhất Luật Giáo dục đại học
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạoBồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
Expand Chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại họcChuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học
Expand Chế độ đối với giảng viên đại họcChế độ đối với giảng viên đại học
Expand Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học chính quyCông tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học chính quy
Expand Hoạt động khoa học, công nghệ trong cơ sở giáo dục đại họcHoạt động khoa học, công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học
Expand Hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên người dân tộc thiểu sốHỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên người dân tộc thiểu số
Expand Kiểm định, đánh giá chất lượng chương trình, cơ sở giáo dục ĐH, CĐKiểm định, đánh giá chất lượng chương trình, cơ sở giáo dục ĐH, CĐ
Expand Liên kết đào tạo trình độ đại họcLiên kết đào tạo trình độ đại học
Expand Phân tầng, xếp hạng cơ sở giáo dục đại họcPhân tầng, xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
Expand Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩQuy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ
Expand Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳngQuy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng
Expand Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và thành viênQuy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và thành viên
Expand Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại họcQuy chế đào tạo từ xa trình độ đại học
Expand Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại họcQuy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học
Expand Thành lập, đình chỉ, sáp nhập, chia tách, giải thể trường đại học, học việnThành lập, đình chỉ, sáp nhập, chia tách, giải thể trường đại học, học viện
Expand Tổ chức hoạt động Đại học quốc gia và thành viênTổ chức hoạt động Đại học quốc gia và thành viên
Expand Điều kiện, thủ tục mở...thu hồi ngành đào tạo ĐH & sau ĐHĐiều kiện, thủ tục mở...thu hồi ngành đào tạo ĐH & sau ĐH
Expand Điều lệ trường cao đẳngĐiều lệ trường cao đẳng
Expand Điều lệ trường đại họcĐiều lệ trường đại học
Expand Đào tạo chất lượng cao trình độ đại họcĐào tạo chất lượng cao trình độ đại học
Expand Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại họcĐào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
Expand Đào tạo trình độ thạc sĩĐào tạo trình độ thạc sĩ
Expand Đánh giá kết quả của người học đại học chính quyĐánh giá kết quả của người học đại học chính quy
Expand Chuyển đổi loại hình trường đại họcChuyển đổi loại hình trường đại học
Expand Chương trình khung, giáo trình giáo dục đại học, cao đẳngChương trình khung, giáo trình giáo dục đại học, cao đẳng
Expand Tuyển sinh, đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ)Tuyển sinh, đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ)
Expand Tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏeTổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
Expand Đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viênĐào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG