Tạo tài khoản
 

Quyết định 65/2016/QĐ-UBND | Ban hành: 20/12/2016  |  Hiệu lực: 01/01/2017  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 65/2016/QĐ-UBND Về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số văn bản
65/2016/QĐ-UBND
Trích yếu
Về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Nơi ban hành
UBND tỉnh Tây Ninh
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
20/12/2016
Ngày có hiệu lực
01/01/2017
Ngày hết hiệu lực một phần
05/02/2019
Tham chiếu
04/2019/QĐ-UBND
Ngày hết hiệu lực toàn bộ
24/05/2020
Tham chiếu
16/2020/QĐ-UBND