Tạo tài khoản
 

Nghị định 136/2016/NĐ-CP | Ban hành: 09/09/2016  |  Hiệu lực: 30/10/2016  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 136/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Số văn bản
136/2016/NĐ-CP
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
09/09/2016
Tham chiếu
136/2016/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
30/10/2016
Tham chiếu
136/2016/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 989+990