Tạo tài khoản
 

Nghị quyết 24/2012/QH13 | Ban hành: 20/06/2012  |  Hiệu lực: 20/06/2012  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị quyết 24/2012/QH13 Thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
Số văn bản
24/2012/QH13
Trích yếu
Thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
Người ký
Nguyễn Sinh Hùng
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Nghị quyết
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
20/06/2012
Tham chiếu
24/2012/QH13
Ngày có hiệu lực
20/06/2012
Tham chiếu
24/2012/QH13
Nguồn
Công báo số 479+480, năm 2012