Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 11/2020/TT-BYT | Ban hành: 19/06/2020| Hiệu lực: 20/08/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Hoá chấtLuật Hoá chất
Collapse Luật Hóa chất 2007Luật Hóa chất 2007
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Khai báo hóa chất thuộc danh mục hóa chất phải khai báoKhai báo hóa chất thuộc danh mục hóa chất phải khai báo
Expand Kỹ thuật an toàn hóa chấtKỹ thuật an toàn hóa chất
Expand Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chấtPhòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
Expand Quy định phân loại và ghi nhãn hóa chấtQuy định phân loại và ghi nhãn hóa chất
Expand Quản lý hóa chất thuộc Công ước cấm ... vũ khí hóa họcQuản lý hóa chất thuộc Công ước cấm ... vũ khí hóa học
Collapse Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng trong gia dụng và y tếQuản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng trong gia dụng và y tế
Thông tư 12/2016/TT-BYT Về Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế
Thông tư 20/2015/TT-BYT Hướng dẫn quy trình khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm diệt muỗi dạng phun hạt thể tích cực nhỏ
Thông tư 21/2015/TT-BYT Hướng dẫn quy trình khảo nghiệm tấm hóa chất xua, diệt muỗi dùng điện
Thông tư 22/2015/TT-BYT Hướng dẫn quy trình khảo nghiệm kem xoa xua muỗi
Thông tư 29/2011/TT-BYT Quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
Nghị định 91/2016/NĐ-CP Về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
Thông tư 47/2017/TT-BYT Ban hành danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam
Thông tư 09/2018/TT-BYT Ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BYT Về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
Thông tư 11/2020/TT-BYT Ban hành Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
Expand Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hiểmThủ tục cấp giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hiểm
Expand Đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm công nghiệpĐăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm công nghiệp
Expand Giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tửGiới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand VBQPPL về hóa chất (cũ)VBQPPL về hóa chất (cũ)