Tạo tài khoản
 

Thông tư 03/2020/TT-BGDĐT | Ban hành: 10/02/2020  |  Hiệu lực: 27/03/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 03/2020/TT-BGDĐT Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Số văn bản
03/2020/TT-BGDĐT
Trích yếu
Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Người ký
Nguyễn Hữu Độ
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
10/02/2020
Tham chiếu
03/2020/TT-BGDĐT
Ngày có hiệu lực
27/03/2020
Tham chiếu
03/2020/TT-BGDĐT