Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 03/2020/TT-BGDĐT | Ban hành: 10/02/2020  |  Hiệu lực: 27/03/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Collapse Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệpTiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
Nghị định 152/2017/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
Thông tư 38/2018/TT-BLĐTBXH Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Thông tư 03/2020/TT-BGDĐT Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Expand Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợiQuản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
Expand Quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt NamQuản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam
Expand Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bịTiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị
Expand Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia (tài sản công)Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia (tài sản công)
Expand Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng khôngQuản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
Expand Tiêu chuẩn, định mức & chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài Tiêu chuẩn, định mức & chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Expand Những quy định khácNhững quy định khác
Expand Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, thủy nội địaQuản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, thủy nội địa
Expand Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hảiQuản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải
Expand Tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô của Cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trangTiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô của Cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang
Expand Chế độ quản lý, công khai tài sản công của lực lượng vũ trang nhân dânChế độ quản lý, công khai tài sản công của lực lượng vũ trang nhân dân
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand  Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi
Expand Quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trườngQuản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường