Tạo tài khoản
 

Thông tư 14/2017/TT-BXD | Ban hành: 28/12/2017  |  Hiệu lực: 15/02/2018  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 14/2017/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị
Số văn bản
14/2017/TT-BXD
Trích yếu
Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị
Người ký
Phan Thị Mỹ Linh
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Xây dựng
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
28/12/2017
Tham chiếu
14/2017/TT-BXD
Ngày có hiệu lực
15/02/2018
Tham chiếu
14/2017/TT-BXD