Tạo tài khoản
 

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 25/01/2019  |  Hiệu lực: 05/02/2019  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số văn bản
04/2019/QĐ-UBND
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Người ký
Dương Văn Thắng
Nơi ban hành
UBND tỉnh Tây Ninh
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Tỉnh Tây Ninh
Ngày ban hành
25/01/2019
Tham chiếu
04/2019/QĐ-UBND
Ngày có hiệu lực
05/02/2019
Tham chiếu
04/2019/QĐ-UBND
Ngày hết hiệu lực toàn bộ
24/05/2020
Tham chiếu
16/2020/QĐ-UBND