Tạo tài khoản
 

Luật 80/2015/QH13 | Ban hành: 22/06/2015  |  Hiệu lực: 01/07/2016  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 80/2015/QH13 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Số văn bản
80/2015/QH13
Tên phụ
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015
Trích yếu
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Người ký
Nguyễn Sinh Hùng
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
22/06/2015
Tham chiếu
80/2015/QH13
Ngày có hiệu lực
01/07/2016
Tham chiếu
80/2015/QH13
Nguồn
Công báo số 867 + 868/2015