Tạo tài khoản
 

Thông tư 05/2017/TT-BTC | Ban hành: 16/01/2017  |  Hiệu lực: 02/03/2017  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 05/2017/TT-BTC Hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Số văn bản
05/2017/TT-BTC
Trích yếu
Hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Người ký
Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
16/01/2017
Tham chiếu
05/2017/TT-BTC
Ngày có hiệu lực
02/03/2017
Tham chiếu
05/2017/TT-BTC