Tạo tài khoản
 

Thông tư 38/2020/TT-BTTTT | Ban hành: 16/11/2020| Hiệu lực: 01/07/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 38/2020/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz"
Số văn bản
38/2020/TT-BTTTT
Trích yếu
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz"
Người ký
Nguyễn Mạnh Hùng
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
16/11/2020
Tham chiếu
38/2020/TT-BTTTT
Ngày có hiệu lực
01/07/2021
Tham chiếu
38/2020/TT-BTTTT