Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 38/2020/TT-BTTTT | Ban hành: 16/11/2020| Hiệu lực: 01/07/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuậtLuật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Expand Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn 2006Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn 2006
Expand VBQPPL về tiêu chuẩn, quy chuẩn trước Luật 2006VBQPPL về tiêu chuẩn, quy chuẩn trước Luật 2006
Collapse QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIAQUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
Expand QCKTQG trong dự trữ quốc giaQCKTQG trong dự trữ quốc gia
Expand QCKTQG trong lĩnh vực dệt mayQCKTQG trong lĩnh vực dệt may
Expand QCKTQG trong lĩnh vực quân sự, quốc phòngQCKTQG trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng
Expand QCKTQG trong lĩnh vực xây dựng, PCCCQCKTQG trong lĩnh vực xây dựng, PCCC
Expand QCKTQG TRONG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP, CHĂN NUÔIQCKTQG TRONG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP, CHĂN NUÔI
Expand QCKTQG trong năng lượng nguyên tửQCKTQG trong năng lượng nguyên tử
Expand QCKTQG TRONG Y TẾ, BẢO VỆ SỨC KHỎE CON NGƯỜIQCKTQG TRONG Y TẾ, BẢO VỆ SỨC KHỎE CON NGƯỜI
Expand QCKTQG về an toàn lao độngQCKTQG về an toàn lao động
Collapse QCQG VỀ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, CNTTQCQG VỀ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, CNTT
Expand QCKTQG về chất lượng dịch vụ bưu chính công íchQCKTQG về chất lượng dịch vụ bưu chính công ích
Expand QCKTQG về mật mã dân sự trong ngân hàngQCKTQG về mật mã dân sự trong ngân hàng
Collapse QCKTQG về viễn thông, vô tuyến điện, CNTTQCKTQG về viễn thông, vô tuyến điện, CNTT
QCVN 50: 2011/BTTTT Về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên tàu cứu nạn
QCVN 52: 2011/BTTTT Về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải
QCVN 109:2017/BTTTT Về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
QCVN 110:2017/BTTT Về thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA- Phần truy nhập vô tuyến
QCVN 111:2017/BTTTT Về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến
QCVN 112:2017/BTTTT Về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng
QCVN 113:2017/BTTTT Về tương thích điện từ đối với thiết bị DECT
QCVN 114:2017/BTTTT Về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền dẫn vô tuyên cố định và thiết bị phụ trợ
QCVN 115:2017/BTTTT Về mức âm lượng và mức đỉnh thực cực đại của tín hiệu âm thanh trong các chương trình truyền hình
QCVN 116:2017/BTTTT Về thiết bị trạm mặt đất di động hoạt động trong băng tần Ku
QCVN 32:2011/BTTTT Về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông
QCVN 63: 2012/BTTTT Về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 53:2017/BTTTT Về thiết bị vi ba số điểm - điểm
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 117:2018/BTTTT Về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2018/BTTTT Về thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 66:2018/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 118:2018/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện- Yêu cầu phát xạ
QCVN 37:2018/BTTTT Về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự
QCVN 44:2018/BTTTT Về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu và thoại
QCVN 57:2018/BTTTT Về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz
QCVN 86:2019/BTTTT về tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động”
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 119:2019/BTTTT Về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải”
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33:2019/BTTTT Về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 35:2019/BTTTT Về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 34:2019/BTTTT Về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 81:2019/BTTTT Về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2020/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 63:2020/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 50:2020/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 52:2020/BTTTT về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải
Thông tư 28/2020/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2”
Thông tư 27/2020/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao”
Thông tư 34/2020/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 1 GHz đến 40 GHz"
Thông tư 38/2020/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz"
Expand 	QCKTQG về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin QCKTQG về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin
Expand QCKTQG về bản đồQCKTQG về bản đồ
Expand QCKTQG VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢIQCKTQG VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Expand QCKTQG đối với xăng dầu, khíQCKTQG đối với xăng dầu, khí
Expand QCKTQG về hoạt động quảng cáo ngoài trờiQCKTQG về hoạt động quảng cáo ngoài trời
Expand QCKTQG về khí tượng thuỷ văn, dự báo lũQCKTQG về khí tượng thuỷ văn, dự báo lũ
Expand QCKTQG về kỹ thuật điện, thiết bị điện & điện tửQCKTQG về kỹ thuật điện, thiết bị điện & điện tử
Expand QCKTQG về môi trườngQCKTQG về môi trường
Expand QCKTQG về rạp chiếu phimQCKTQG về rạp chiếu phim
Expand QCKTQG về thăm dò địa chất, khoáng sản, khai thác mỏQCKTQG về thăm dò địa chất, khoáng sản, khai thác mỏ
Expand QCKTQG về thuốc nổ, thiết bị nổ, vật liệu nổQCKTQG về thuốc nổ, thiết bị nổ, vật liệu nổ
Expand Quy chuẩn kỹ thuật về công trình thuỷ lợiQuy chuẩn kỹ thuật về công trình thuỷ lợi
Expand QCKTQG về gỗ, tre, ván gỗ và thuốc bảo quản tre, gỗQCKTQG về gỗ, tre, ván gỗ và thuốc bảo quản tre, gỗ
Expand TIÊU CHUẨN QUỐC GIATIÊU CHUẨN QUỐC GIA