Tạo tài khoản
 

Nghị định 08/2020/NĐ-CP | Ban hành: 08/01/2020  |  Hiệu lực: 24/02/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 08/2020/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
Số văn bản
08/2020/NĐ-CP
Trích yếu
Về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
08/01/2020
Tham chiếu
08/2020/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
24/02/2020
Tham chiếu
08/2020/NĐ-CP