Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Nghị định 08/2020/NĐ-CP | Ban hành: 08/01/2020  |  Hiệu lực: 24/02/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Thi hành án dân sựLuật Thi hành án dân sự
Collapse Luật Thi hành án dân sự 2008, sửa đổi 2014Luật Thi hành án dân sự 2008, sửa đổi 2014
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Ban chỉ đạo thi hành án dân sựBan chỉ đạo thi hành án dân sự
Expand Miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án khoản thu nộp ngân sách nhà nướcMiễn, giảm nghĩa vụ thi hành án khoản thu nộp ngân sách nhà nước
Expand Phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sựPhối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự
Expand Quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sựQuản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự
Expand Thi hành án dân sự trong quân độiThi hành án dân sự trong quân đội
Expand Thí điểm thừa phát lạiThí điểm thừa phát lại
Expand Thủ tục thi hành án dân sự; phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sựThủ tục thi hành án dân sự; phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự
Expand Thủ tục về quản lý hành chính & biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sựThủ tục về quản lý hành chính & biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự
Expand Thực hiện chế định thừa phát lạiThực hiện chế định thừa phát lại
Expand Trang phục; thẻ chấp hành viên, thừa phát lạiTrang phục; thẻ chấp hành viên, thừa phát lại
Expand Về việc thi hành Luật Thi hành án dân sựVề việc thi hành Luật Thi hành án dân sự
Expand Xác minh điều kiện thi hành án của thừa phát lại tại tổ chức tín dụngXác minh điều kiện thi hành án của thừa phát lại tại tổ chức tín dụng
Expand Xác minh, thông báo, cung cấp thông tin kê biên tài sản thi hành án dân sựXác minh, thông báo, cung cấp thông tin kê biên tài sản thi hành án dân sự
Expand Giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị trong thi hành án dân sựGiải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị trong thi hành án dân sự
Expand Niêm phong, mở niêm phong vật chứngNiêm phong, mở niêm phong vật chứng
Expand  Cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự Cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự
Expand  	Phối hợp của Tòa án trong thi hành giải quyết phá sản Phối hợp của Tòa án trong thi hành giải quyết phá sản
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Collapse Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lạiTổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
Nghị định 08/2020/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
Expand Công văn giải đáp áp dụng pháp luật THADS (không phải VBQPPL)Công văn giải đáp áp dụng pháp luật THADS (không phải VBQPPL)
Expand BIỂU MẪU THI HÀN ÁN DÂN SỰBIỂU MẪU THI HÀN ÁN DÂN SỰ
Expand Pháp lệnh Thi hành án dân sự 2004Pháp lệnh Thi hành án dân sự 2004
Expand Pháp lệnh Thi hành án dân sự 1993Pháp lệnh Thi hành án dân sự 1993
Expand Pháp lệnh Thi hành án dân sự 1989Pháp lệnh Thi hành án dân sự 1989
Expand VQPPL về thi hành án (cũ)VQPPL về thi hành án (cũ)