Tạo tài khoản
 

Thông tư 06/2020/TT-BVHTTDL | Ban hành: 08/09/2020| Hiệu lực: 01/11/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 06/2020/TT-BVHTTDL Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số văn bản
06/2020/TT-BVHTTDL
Trích yếu
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nơi ban hành
Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
08/09/2020
Tham chiếu
06/2020/TT-BVHTTDL
Ngày có hiệu lực
01/11/2020
Tham chiếu
06/2020/TT-BVHTTDL