Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 06/2020/TT-BVHTTDL | Ban hành: 08/09/2020| Hiệu lực: 01/11/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Ban hành VBQPPLLuật Ban hành VBQPPL
Expand Luật Ban hành VBQPPL 2015Luật Ban hành VBQPPL 2015
Expand Luật Ban hành VBQPPL 2008Luật Ban hành VBQPPL 2008
Expand Luật Ban hành VBQPPL của HĐND và UBND 2004Luật Ban hành VBQPPL của HĐND và UBND 2004
Collapse HỆ THỐNG HÓA VBQPPLHỆ THỐNG HÓA VBQPPL
Expand Bộ Tư phápBộ Tư pháp
Expand Chính phủ, Thủ tướng Chính phủChính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Expand Bộ Quốc phòngBộ Quốc phòng
Expand ỦY BAN DÂN TỘCỦY BAN DÂN TỘC
Expand Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thônBộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Expand Bộ Y tếBộ Y tế
Expand Bộ Nội vụBộ Nội vụ
Collapse Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thông tư 30/2018/TT-BVHTTDL Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghị định 11/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định 252/QĐ-BVHTTDL Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tính đến ngày 31/12/2018
Thông tư 05/2019/TT-BVHTTDL Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thông tư 12/2019/TT-BVHTTDL Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành, liên tịch ban hành
Quyết định 3313/QĐ-BVHTTDL Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
Quyết định 19/2007/QĐ-BVHTT Về việc công bố danh mục văn bản quy pham pháp luật do bộ Văn Hoá - Thông Tin ban hành hết hiệu lực pháp luật
Thông tư 06/2020/TT-BVHTTDL Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Expand Bộ Tài chínhBộ Tài chính
Expand Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Expand Ngân hàng Nhà nướcNgân hàng Nhà nước
Expand Bộ Xây dựngBộ Xây dựng
Expand THANH TRA CHÍNH PHỦTHANH TRA CHÍNH PHỦ
Expand BỘ CÔNG THƯƠNGBỘ CÔNG THƯƠNG
Expand BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGBỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
Expand BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆBỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Expand Bộ Giao thông vận tảiBộ Giao thông vận tải
Expand Bộ Tài nguyên và Môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường
Expand Bộ Giáo dục và Đào tạoBộ Giáo dục và Đào tạo
Expand Luật Ban hành VBQPPL 1996, sửa đổi 2002Luật Ban hành VBQPPL 1996, sửa đổi 2002
Expand VBQPPL về ban hành VBQPPL (cũ)VBQPPL về ban hành VBQPPL (cũ)
Expand HỆ THỐNG HÓA VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGHỆ THỐNG HÓA VBQPPL ĐỊA PHƯƠNG