Tạo tài khoản
 

Nghị định 61/2020/NĐ-CP | Ban hành: 29/05/2020| Hiệu lực: 15/07/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 61/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Số văn bản
61/2020/NĐ-CP
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
29/05/2020
Tham chiếu
61/2020/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
15/07/2020
Tham chiếu
61/2020/NĐ-CP