Tạo tài khoản
 

Nghị định 165/2013/NĐ-CP | Ban hành: 12/11/2013  |  Hiệu lực: 28/12/2013  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 165/2013/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường
Số văn bản
165/2013/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
12/11/2013
Tham chiếu
165/2013/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
28/12/2013
Tham chiếu
165/2013/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực một phần
15/01/2019
Tham chiếu
162/2018/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 841+842, năm 2013