Tạo tài khoản
 
img

Hỗ trợ, tư vấn pháp luật

04.3863.8853

0904.746.989

Liên hệ

Trang 1 / 3

 • 83/2021/NĐ-CP

  Nghị định 83/2021/NĐ-CP Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2021 - 2022

  Ban hành: 13/09/2021
  Hiệu lực: 31/12/2022
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 08/2021/TT-BVHTTDL

  Thông tư 08/2021/TT-BVHTTDL Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

  Ban hành: 08/09/2021
  Hiệu lực: 01/11/2021
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 24/2021/TT-BGDĐT

  Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Ban hành: 08/09/2021
  Hiệu lực: 24/10/2021
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 09/2021/TT-BLĐTBXH

  Thông tư 09/2021/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động

  Ban hành: 07/09/2021
  Hiệu lực: 01/11/2021
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 14/2021/TT-NHNN

  Thông tư 14/2021/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19

  Ban hành: 07/09/2021
  Hiệu lực: 07/09/2021
  Trạng thái: Còn hiệu lực

 • 82/2021/NĐ-CP

  Nghị định 82/2021/NĐ-CP Về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2016 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

  Ban hành: 06/09/2021
  Hiệu lực: 06/09/2021
  Trạng thái: Còn hiệu lực