Tạo tài khoản
 
img

Hỗ trợ, tư vấn pháp luật

04.3863.8853

0904.746.989

Liên hệ

Trang 1 / 4

 • 11/2022/TT-BVHTTDL

  Thông tư 11/2022/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch

  Ban hành: 03/11/2022
  Hiệu lực: 03/11/2022
  Trạng thái: Còn hiệu lực

 • 15/2022/TT-BTTTT

  Thông tư 15/2022/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

  Ban hành: 31/10/2022
  Hiệu lực: 01/01/2023
  Trạng thái: Chưa hiệu lực