Tạo tài khoản
 
img

Hỗ trợ, tư vấn pháp luật

04.3863.8853

0904.746.989

Liên hệ

Trang 1 / 4

 • 07/2022/TT-BLĐTBXH

  Thông tư 07/2022/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 62/2015/QĐ- TTg ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a

  Ban hành: 06/05/2022
  Hiệu lực: 24/06/2022
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 29/2022/NĐ-CP

  Nghị định 29/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

  Ban hành: 29/04/2022
  Hiệu lực: 29/04/2022
  Trạng thái: Còn hiệu lực

 • 28/2022/NĐ-CP

  Nghị định 28/2022/NĐ-CP Về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025

  Ban hành: 26/04/2022
  Hiệu lực: 26/04/2022
  Trạng thái: Còn hiệu lực

 • 35/2022/TT-BQP

  Thông tư 35/2022/TT-BQP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 116/2015/TT-BQP ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu

  Ban hành: 26/04/2022
  Hiệu lực: 10/06/2022
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 04/2022/TT-BGTVT

  Thông tư 04/2022/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

  Ban hành: 22/04/2022
  Hiệu lực: 15/06/2022
  Trạng thái: Chưa hiệu lực