Tạo tài khoản
 
img

Hỗ trợ, tư vấn pháp luật

04.3863.8853

0904.746.989

Liên hệ

Trang 1 / 3

 • 86/2021/TT-BTC

  Thông tư 86/2021/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

  Ban hành: 06/10/2021
  Hiệu lực: 20/11/2021
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 84/2021/TT-BTC

  Thông tư 84/2021/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt khuyến nông.

  Ban hành: 04/10/2021
  Hiệu lực: 20/11/2021
  Trạng thái: Chưa hiệu lực