Tạo tài khoản
 
img

Hỗ trợ, tư vấn pháp luật

04.3863.8853

0904.746.989

Liên hệ

Trang 1 / 2

 • 07/2021/QĐ-TTg

  Quyết định 07/2021/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, thành phố Hà Nội

  Ban hành: 02/03/2021
  Hiệu lực: 01/05/2021
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 12/2021/NĐ-CP

  Nghị định 12/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

  Ban hành: 24/02/2021
  Hiệu lực: 01/05/2021
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 16/2021/TT-BTC

  Thông tư 16/2021/TT-BTC Bãi bỏ Thông tư số 67/2006/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

  Ban hành: 19/02/2021
  Hiệu lực: 05/04/2021
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 06/2021/QĐ-TTg

  Quyết định 06/2021/QĐ-TTg Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật

  Ban hành: 18/02/2021
  Hiệu lực: 10/04/2021
  Trạng thái: Chưa hiệu lực