Tạo tài khoản
 
img

Hỗ trợ, tư vấn pháp luật

04.3863.8853

0904.746.989

Liên hệ

Trang 1 / 5

 • 12/2021/TT-BGDĐT

  Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông

  Ban hành: 05/04/2021
  Hiệu lực: 22/05/2021
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 04/2021/TT-NHNN

  Thông tư 04/2021/TT-NHNN Quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho tổng công ty hàng không Việt Nam –CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty hàng không Việt Nam –CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19

  Ban hành: 05/04/2021
  Hiệu lực: 05/04/2021
  Trạng thái: Còn hiệu lực

 • 03/2021/TT-NHNN

  Thông tư 03/2021/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 03 năm 2020 của Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19

  Ban hành: 02/04/2021
  Hiệu lực: 17/05/2021
  Trạng thái: Chưa hiệu lực