Tạo tài khoản
 
img

Hỗ trợ, tư vấn pháp luật

04.3863.8853

0904.746.989

Liên hệ

Trang 1 / 4

 • 126/2021/NĐ-CP

  Nghị định 126/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử

  Ban hành: 30/12/2021
  Hiệu lực: 01/01/2022
  Trạng thái: Còn hiệu lực

 • 128/2021/NĐ-CP

  Nghị định 128/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

  Ban hành: 30/12/2021
  Hiệu lực: 01/01/2022
  Trạng thái: Còn hiệu lực

 • 129/2021/NĐ-CP

  Nghị định 129/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo

  Ban hành: 30/12/2021
  Hiệu lực: 01/01/2022
  Trạng thái: Còn hiệu lực

 • 134/2021/NĐ-CP

  Nghị định 134/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

  Ban hành: 30/12/2021
  Hiệu lực: 15/02/2022
  Trạng thái: Chưa hiệu lực

 • 38/2021/QĐ-TTg

  Quyết định 38/2021/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ

  Ban hành: 29/12/2021
  Hiệu lực: 15/02/2022
  Trạng thái: Chưa hiệu lực