Tạo tài khoản
 
img

Hỗ trợ, tư vấn pháp luật

04.3863.8853

0904.746.989

Liên hệ

Trang 1 / 1

  • 03/2021/TT-BTC

    Thông tư 03/2021/TT-BTC Hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập Doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp Khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về Doanh nghiệp Khoa học và công nghệ

    Ban hành: 11/01/2021
    Hiệu lực: 01/03/2021
    Trạng thái: Chưa hiệu lực