Tạo tài khoản
 
img

Hỗ trợ, tư vấn pháp luật

04.3863.8853

0904.746.989

Liên hệ

Trang 1 / 4

Khái niệm xét lại bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm

01/06/2018 4:36:01 CH

Căn cứ, thẩm quyền, thủ tục kháng nghị bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm

02/06/2018 9:56:55 SA

Những cá nhân, tổ chức có quyền bổ sung, yêu cầu bổ sung, xác minh, thu thập, giao nộp tài liệu, chứng cứ trong thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự

01/06/2018 4:38:07 CH

Thẩm quyền xét xử giám đốc thẩm bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực pháp luật của Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao

02/06/2018 9:23:39 SA

Phạm vi xét xử, thành phần & thẩm quyền của Hội đồng xét xử giám đốc thẩm vụ án dân sự

02/06/2018 10:00:05 SA

Nội dung, hiệu lực của quyết định giám đốc thẩm & cơ quan, tổ chức, cá nhân được gửi (nhận) quyết định giám đốc thẩm vụ án dân sự

02/06/2018 10:15:00 SA

Thời hạn mở phiên tòa, những người tham gia phiên tòa giám đốc thẩm; thủ tục chuẩn bị & tiến hành phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án dân sự

02/06/2018 9:47:30 SA

Những bán án, quyết định dân sự đã có hiệu lực pháp luật là đối tượng có thể bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

02/06/2018 9:49:14 SA

Đương sự, cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền đề nghị, thông báo, kiến nghị xem xét lại bản án, quyết định theo thủ tục giám đốc thẩm & thủ tục xem xét đơn đề nghị, thông báo, kiến nghị đó

02/06/2018 9:52:48 SA

Khái niệm xem xét lại bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục tái thẩm

02/06/2018 9:54:08 SA