Tạo tài khoản
img

Tổng hợp các văn bản giải đáp nghiệp vụ của Tòa án nhân dân tối cao qua các thời kỳ

Dịch vụ miễn phí không cần đăng nhập

Lĩnh vực: Tố tụng Tòa án
Chuyên ngành: Hình sự

Luattrongtay.vn trân trọng giới thiệu với người dùng tổng hợp văn bản hướng dẫn, giải đáp áp dụng pháp luật hình sự, dân sự, tố tụng … của Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) hoặc TANDTC liên tịch với cơ quan khác ban hành năm 2019, 2020 và những năm trước đó.

Các văn bản hướng dẫn, giải đáp nghiệp vụ nêu trên bao gồm:

- Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán (HĐTP) TANDTC;

- Thông tư liên tịch của TANDTC với các cơ quan khác như là Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VSKNDTC), Bộ Công an (BCA), Bộ Tư pháp (BTP) …;

-  Án lệ của  HĐTP TANDTC;

- Công văn hướng dẫn nghiệp vụ của TANDTC.