Tạo tài khoản
img

Luật trong tay - Giải quyết ngay vụ án gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ - Điều 137 BLHS 2015

Dịch vụ miễn phí không cần đăng nhập

Lĩnh vực: Tố tụng Tòa án
Chuyên ngành: Tố tụng hình sự

Dịch vụ cung cấp khung các yếu tố pháp lý với đầy đủ các quy định, hướng dẫn, tư vấn để người dùng đối chiếu với các tình tiết của vụ án hình sự tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ, giải quyết các nội dung chính của vụ án:

1.Xác định khi nào hành vi phạm tội, không phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ;

2.Xác định trường hợp người phạm tội này được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do hết thời hạn truy cứu;

3.Xác định hình phạt (chính và/hoặc bổ sung) áp dụng đối với người phạm tội;

4.Xác định cá nhân, tổ chức phải bồi thường thiệt hại, cá nhân, tổ chức được bồi thường thiệt hại, cùng với các khoản, mức bồi thường thiệt hại và các biện pháp tư pháp khác.