Tạo tài khoản
img

Tra cứu nội dung hướng dẫn, tư vấn thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi các loại đất theo quy định Luật Đất đai 2013

Dịch vụ miễn phí không cần đăng nhập

Lĩnh vực: Đất đai
Chuyên ngành:

Nội dung dịch vụ này hướng dẫn, tư vấn về các trường hợp thu hồi, thẩm quyền, trình tự thu hồi, cưỡng chế thu hồi, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân khi bị thu hồi … Người dùng đọc và làm theo nội dung hướng dẫn là có thể xác định được việc thu hồi đất đúng căn cứ, trình tự, thủ tục hay không và các quyền lợi, nghĩa vụ của mình khi Nhà nước thu hồi đất.

Luật trong tay – Chỉ cần ĐỌC là giải quyết ngay vụ việc pháp lý!