Tạo tài khoản
 
img

Hỗ trợ, tư vấn pháp luật

04.3863.8853

0904.746.989

Liên hệ

Tìm thấy 4 kết quả.

Nội dung dịch vụ này hướng dẫn, tư vấn cụ thể về các điều kiện, thủ tục (hồ sơ, trình tự, thẩm quyền, thời hạn,…) phí, lệ phí đăng ký biến động và các hành vi vi phạm, hậu quả của vi phạm liên quan đến thủ tục đăng ký biến động trong từng trường hợp cụ thể. Người dùng đọc và làm theo nội dung hướng dẫn là có thể giải quyết được thủ tục này.

Luật trong tay – Chỉ cần ĐỌC là giải quyết ngay vụ việc pháp lý!

Nội dung dịch vụ này hướng dẫn, tư vấn cụ thể về các điều kiện, thủ tục (hồ sơ, trình tự, thẩm quyền, thời hạn, …), phí, lệ phí cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận và các hành vi vi phạm, hậu quả của vi phạm liên quan đến các thủ tục đó trong từng trường hợp cụ thể. Người dùng đọc và làm theo nội dung hướng dẫn là có thể giải quyết được thủ tục này.

Luật trong tay – Chỉ cần ĐỌC là giải quyết ngay vụ việc pháp lý!

Nội dung dịch vụ này hướng dẫn, tư vấn về các trường hợp thu hồi, thẩm quyền, trình tự thu hồi, cưỡng chế thu hồi, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân khi bị thu hồi … Người dùng đọc và làm theo nội dung hướng dẫn là có thể xác định được việc thu hồi đất đúng căn cứ, trình tự, thủ tục hay không và các quyền lợi, nghĩa vụ của mình khi Nhà nước thu hồi đất.

Luật trong tay – Chỉ cần ĐỌC là giải quyết ngay vụ việc pháp lý!