Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại Chương VII này bị bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 20 Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018:

“Điều 20. Hiệu lực thi hành

2. Bãi bỏ…Chương VII Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương./.”

 

Collapse VĂN BẢN THÔNG TIN CHƯƠNG MỤC - ĐẦU TƯVĂN BẢN THÔNG TIN CHƯƠNG MỤC - ĐẦU TƯ
Expand Chi tiết điều luật 116/2017/NĐ-CPChi tiết điều luật 116/2017/NĐ-CP
Expand Thông tin chi tiết 118/2015/NĐ-CPThông tin chi tiết 118/2015/NĐ-CP
Collapse Thông tin chi tiết 08/2018/NĐ-CPThông tin chi tiết 08/2018/NĐ-CP
Điều luật bãi bỏ Chương VII
Expand Thông tin chi tiết 77/2016/NĐ-CPThông tin chi tiết 77/2016/NĐ-CP
Expand Thông tin chi tiết 36/2016/NĐ-CPThông tin chi tiết 36/2016/NĐ-CP