Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại Mục 2 Chương III này được hướng dẫn bởi Điều 4 Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018:

 

Điều 4. Dịch vụ chứng thực chữ ký số

Dịch vụ chứng thực chữ ký số là một loại hình dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cung cấp cho thuê bao để xác thực việc thuê bao là người đã ký số trên thông điệp dữ liệu. Dịch vụ chứng thực chữ ký số bao gồm:

1. Tạo cặp khóa hoặc hỗ trợ tạo cặp khóa bao gồm khóa công khai và khóa bí mật cho thuê bao.

2. Cấp, gia hạn, tạm dừng, phục hồi và thu hồi chứng thư số của thuê bao.

3. Duy trì trực tuyến cơ sở dữ liệu về chứng thư số.

4. Cung cấp thông tin cần thiết để giúp chứng thực chữ ký số của thuê bao đã ký số trên thông điệp dữ liệu.

 

Collapse VĂN BẢN THÔNG TIN CHƯƠNG MỤC - GIAO DỊCH ĐIỆN TỬVĂN BẢN THÔNG TIN CHƯƠNG MỤC - GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
Collapse Thông tin chi tiết 51/2005/QH11Thông tin chi tiết 51/2005/QH11
Chương III
Mục 2 Chương III
Điều 30
khoản 2 Điều 30
khoản 3 Điều 30
Điều 50
Expand Thông tin chi tiết 37/2009/TT-BTTTTThông tin chi tiết 37/2009/TT-BTTTT