Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 này bị bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 32 Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019:

“Điều 32. Hiệu lực thi hành

2. Bãi bỏ điểm a khoản 1 Điều 47 Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ.

…”

 

Collapse VĂN BẢN THÔNG TIN CHƯƠNG MỤC - LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦVĂN BẢN THÔNG TIN CHƯƠNG MỤC - LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ
Collapse Thông tin chi tiết 138/2016/NĐ-CPThông tin chi tiết 138/2016/NĐ-CP
Thông tin chi tiết Điều 47
Expand Thông tin chi tiết 46/2017/QĐ-TTgThông tin chi tiết 46/2017/QĐ-TTg
Expand Thông tin chi tiết 06/2013/QĐ-TTgThông tin chi tiết 06/2013/QĐ-TTg
Expand Thông tin chi tiết 02/2002/QH11Thông tin chi tiết 02/2002/QH11
Expand Thông tin chi tiết 23/2005/TT-BYT Thông tin chi tiết 23/2005/TT-BYT
Expand Thông tin chi tiết 95/2006/QĐ-TTgThông tin chi tiết 95/2006/QĐ-TTg
Expand Thông tin chi tiết 08/2004/NQ-CPThông tin chi tiết 08/2004/NQ-CP
Expand Thông tin chi tiết 42/2014/QĐ-TTg Thông tin chi tiết 42/2014/QĐ-TTg