Tạo tài khoản
 

Thông tư 06/2010/TT-BXD | Ban hành: 26/05/2010  |  Hiệu lực: 15/07/2010  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 06/2010/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
Số văn bản
06/2010/TT-BXD
Trích yếu
Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
Người ký
Trần Văn Sơn
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Xây dựng
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
26/05/2010
Tham chiếu
06/2010/TT-BXD
Ngày có hiệu lực
15/07/2010
Tham chiếu
06/2010/TT-BXD
Ngày hết hiệu lực toàn bộ
01/05/2016
Tham chiếu
06/2016/TT-BXD