Tạo tài khoản
 

Luật 11/2003/QH11 | Ban hành: 26/11/2003  |  Hiệu lực: 10/12/2003  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 11/2003/QH11 Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
Số văn bản
11/2003/QH11
Tên phụ
Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
Trích yếu
Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
Người ký
Nguyễn Văn An
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
26/11/2003
Tham chiếu
11/2003/QH11
Ngày có hiệu lực
10/12/2003
Tham chiếu
11/2003/QH11
Ngày hết hiệu lực toàn bộ
01/01/2016
Tham chiếu
77/2015/QH13
Nguồn
Công báo số 218