Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Luật 11/2003/QH11 | Ban hành: 26/11/2003  |  Hiệu lực: 10/12/2003  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Tổ chức HĐND và UBNDLuật Tổ chức HĐND và UBND
Collapse Luật Tổ chức HĐND và UBND 2003Luật Tổ chức HĐND và UBND 2003
Collapse LuậtLuật
Luật 11/2003/QH11 Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
Expand Kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của UBND & HĐND các cấpKéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của UBND & HĐND các cấp
Expand Phân loại đơn vị hành chính tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấnPhân loại đơn vị hành chính tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn
Expand Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dânQuy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân
Expand Quy định các cơ quan chuyên môn của UBND cấp huyệnQuy định các cơ quan chuyên môn của UBND cấp huyện
Expand Quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnhQuy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh
Expand Số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND các cấpSố lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND các cấp
Expand Thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấnThành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn
Expand Thí điểm không thành lập HĐND cấp huyệnThí điểm không thành lập HĐND cấp huyện
Expand Tổ chức, hoạt động của CQ chuyên môn về công tác nội vụ, tôn giáoTổ chức, hoạt động của CQ chuyên môn về công tác nội vụ, tôn giáo
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn tài nguyên môi trườngTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn tài nguyên môi trường
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về công thươngTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về công thương
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộcTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về công tác tài nguyên môi trườngTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về công tác tài nguyên môi trường
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về công tác tư phápTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về công tác tư pháp
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tảiTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về giáo dục, đào tạoTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về giáo dục, đào tạo
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về khoa học công nghệTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về khoa học công nghệ
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về kế hoạch và đầu tưTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về kế hoạch và đầu tư
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về lao động thương binh xã hộiTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về lao động thương binh xã hội
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về nông nghiệpTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về thông tin truyền thông, bưu chínhTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về thông tin truyền thông, bưu chính
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về tài chínhTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về tài chính
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về VH-TT-DLTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về VH-TT-DL
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về xây dựngTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về xây dựng
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về y tếTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về y tế
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về đối ngoạiTổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên môn về đối ngoại
Expand Tổ chức, hoạt động của cơ quan dân số, KHHGĐ & trẻ emTổ chức, hoạt động của cơ quan dân số, KHHGĐ & trẻ em
Expand Tổ chức, hoạt động của Văn phòng HĐND & đoàn ĐBQHcấp tỉnhTổ chức, hoạt động của Văn phòng HĐND & đoàn ĐBQHcấp tỉnh
Expand Tổ chức, hoạt động của Văn phòng UBND cấp tỉnhTổ chức, hoạt động của Văn phòng UBND cấp tỉnh
Expand Bỏ phiếu tín nhiệm chức danh do QH & HĐND bầu, phê chuẩnBỏ phiếu tín nhiệm chức danh do QH & HĐND bầu, phê chuẩn
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Luật Tổ chức HĐND và UBND 1994Luật Tổ chức HĐND và UBND 1994
Expand Luật Tổ chức HĐND và UBND 1989Luật Tổ chức HĐND và UBND 1989
Expand Luật Tổ chức HĐND và UBND 1983Luật Tổ chức HĐND và UBND 1983
Expand Pháp lệnh Tổ chức HĐND và UB hành chính các cấp 1962Pháp lệnh Tổ chức HĐND và UB hành chính các cấp 1962
Expand Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 1958Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 1958
Expand Sắc lệnh tổ chức chính quyền địa phươngSắc lệnh tổ chức chính quyền địa phương