Tạo tài khoản
 

Thông tư 72/2017/TT-BTC | Ban hành: 17/07/2017  |  Hiệu lực: 15/09/2017  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 72/2017/TT-BTC Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Số văn bản
72/2017/TT-BTC
Trích yếu
Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Người ký
Huỳnh Quang Hải
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
17/07/2017
Tham chiếu
72/2017/TT-BTC
Ngày có hiệu lực
15/09/2017
Tham chiếu
72/2017/TT-BTC
Ngày hết hiệu lực một phần
15/03/2019
Tham chiếu
06/2019/TT-BTC
Nguồn
Công báo số 591+592