Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Nghị định 05/2021/NĐ-CP | Ban hành: 25/01/2021| Hiệu lực: 10/03/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Hàng không dân dụngLuật Hàng không dân dụng
Collapse Luật Hàng không dân dụng 2006, sửa đổi 2014Luật Hàng không dân dụng 2006, sửa đổi 2014
Expand 1. Luật1. Luật
Expand An ninh hàng không dân dụngAn ninh hàng không dân dụng
Expand Bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành kháchBồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách
Expand Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bayBộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
Expand Cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách nhập cảnhCung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách nhập cảnh
Expand Công tác đảm bảo chuyến bay chuyên cơCông tác đảm bảo chuyến bay chuyên cơ
Expand Cấp phép bay cho các chuyến dân dụng tại VNCấp phép bay cho các chuyến dân dụng tại VN
Expand Dịch vụ công ích trong hàng không dân dụngDịch vụ công ích trong hàng không dân dụng
Expand Ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong hàng khôngNgành nghề kinh doanh có điều kiện trong hàng không
Expand Những quy định khácNhững quy định khác
Expand Phương thức bay hàng khôngPhương thức bay hàng không
Expand Quy chế khai thác trực thăng vận tải thương mạiQuy chế khai thác trực thăng vận tải thương mại
Expand Quy chế khí tượng hàng không dân dụngQuy chế khí tượng hàng không dân dụng
Expand Quy chế không lưu, liên lạc không-địa hàng không dân dụngQuy chế không lưu, liên lạc không-địa hàng không dân dụng
Expand Quy chế thông báo tin tức hàng khôngQuy chế thông báo tin tức hàng không
Expand Quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụngQuy chế thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng
Expand Quy chế tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụngQuy chế tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng
Expand Quy định về bảo trì công trình hàng khôngQuy định về bảo trì công trình hàng không
Expand Quy định về nhà chức trách hàng khôngQuy định về nhà chức trách hàng không
Expand Quy định về tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹQuy định về tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ
Expand Quản lý chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng khôngQuản lý chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không
Expand Quản lý hoạt động của thủy phi cơ, sân bay trên mặt nướcQuản lý hoạt động của thủy phi cơ, sân bay trên mặt nước
Expand Quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹQuản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ
Expand Quản lý và bảo đảm hoạt động bayQuản lý và bảo đảm hoạt động bay
Expand Quản lý độ cao chướng ngại vật hàng khôngQuản lý độ cao chướng ngại vật hàng không
Collapse Quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bayQuản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Nghị định 102/2015/NĐ-CP Về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Thông tư 16/2010/TT-BGTVT Quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Thông tư 17/2016/TT-BGTVT Quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Thông tư 19/2011/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Nghị định 83/2007/NĐ-CP Về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Thông tư 51/2018/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT Quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BGTVT Hợp nhất Nghị định Về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Thông tư 30/2020/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số Điều Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Nghị định 05/2021/NĐ-CP Về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Expand Thuê, mua, bảo dưỡng tàu bay, động cơ, phụ tùng vật tưThuê, mua, bảo dưỡng tàu bay, động cơ, phụ tùng vật tư
Expand Thủ tục mở, đóng sân bay chuyên dùngThủ tục mở, đóng sân bay chuyên dùng
Expand Tiêu chuẩn sức khỏe, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu nhân viên hàng khôngTiêu chuẩn sức khỏe, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu nhân viên hàng không
Expand Tổ chức hoạt động của Cảng vụ hàng khôngTổ chức hoạt động của Cảng vụ hàng không
Expand Vận chuyển hàng không, hoạt động hàng không chungVận chuyển hàng không, hoạt động hàng không chung
Expand Vận chuyển hàng nguy hiểm bằng hàng khôngVận chuyển hàng nguy hiểm bằng hàng không
Expand Điều tra sự cố, tai nạn tàu bay dân dụngĐiều tra sự cố, tai nạn tàu bay dân dụng
Expand Đào tạo nhân viên hàng khôngĐào tạo nhân viên hàng không
Expand Đăng ký quốc tịch, quyền đối với tàu bay dân dụngĐăng ký quốc tịch, quyền đối với tàu bay dân dụng
Expand Báo cáo hoạt động, số liệu hàng khôngBáo cáo hoạt động, số liệu hàng không
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng khôngBảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không
Expand Khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bayKhu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay
Expand Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng khôngMức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không
Expand Luật Hàng không dân dụng 1991, sửa đổi 1995Luật Hàng không dân dụng 1991, sửa đổi 1995
Expand VBQPPL về hàng không dân dụng (cũ)VBQPPL về hàng không dân dụng (cũ)