Tạo tài khoản
 

Thông tư 14/2021/TT-BTNMT | Ban hành: 31/08/2021| Hiệu lực: 15/10/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 14/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ
Số văn bản
14/2021/TT-BTNMT
Trích yếu
Quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ
Người ký
Lê Công Thành
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
31/08/2021
Tham chiếu
14/2021/TT-BTNMT
Ngày có hiệu lực
15/10/2021
Tham chiếu
14/2021/TT-BTNMT