Tạo tài khoản
 

Nghị định 88/2021/NĐ-CP | Ban hành: 01/10/2021  |  Hiệu lực: 01/10/2021  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 88/2021/NĐ-CP Quy định về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần
Số văn bản
88/2021/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần
Người ký
Vũ Đức Đam
Chức danh
Phó Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
01/10/2021
Tham chiếu
88/2021/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/10/2021
Tham chiếu
88/2021/NĐ-CP