Tạo tài khoản
 

Nghị định 134/2021/NĐ-CP | Ban hành: 30/12/2021| Hiệu lực: 15/02/2022 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 134/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Số văn bản
134/2021/NĐ-CP
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Người ký
Lê Minh Khái
Chức danh
Phó Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
30/12/2021
Tham chiếu
134/2021/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
15/02/2022
Tham chiếu
134/2021/NĐ-CP