Tạo tài khoản
 

Quyết định 20/2021/QĐ-TTg | Ban hành: 03/06/2021| Hiệu lực: 20/07/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 20/2021/QĐ-TTg Ban hành Danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai
Số văn bản
20/2021/QĐ-TTg
Trích yếu
Ban hành Danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai
Người ký
Lê Văn Thành
Chức danh
Phó Thủ tướng
Nơi ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
03/06/2021
Tham chiếu
20/2021/QĐ-TTg
Ngày có hiệu lực
20/07/2021
Tham chiếu
20/2021/QĐ-TTg