Tạo tài khoản
 

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-VPQH | Ban hành: 16/12/2019 | Trạng thái: Chưa xác định

Thuộc tính Nội dung
Tên
Văn bản hợp nhất 21/VBHN-VPQH Hợp nhất Luật Tổ chức Chính phủ
Số văn bản
21/VBHN-VPQH
Trích yếu
Hợp nhất Luật Tổ chức Chính phủ
Người ký
Nguyễn Hạnh Phúc
Chức danh
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Nơi ban hành
Văn phòng Quốc hội
Loại văn bản
Văn bản hợp nhất
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
16/12/2019
Tham chiếu
21/VBHN-VPQH
Tham chiếu
21/VBHN-VPQH