Tạo tài khoản
 

Thông tư 30/2022/TT-BTC | Ban hành: 03/06/2022| Hiệu lực: 20/07/2022 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 30/2022/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030
Số văn bản
30/2022/TT-BTC
Trích yếu
Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030
Người ký
Võ Thành Hưng
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
03/06/2022
Tham chiếu
30/2022/TT-BTC
Ngày có hiệu lực
20/07/2022
Tham chiếu
30/2022/TT-BTC