Tạo tài khoản
 

Nghị định 02/2021/NĐ-CP | Ban hành: 07/01/2021| Hiệu lực: 01/03/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 02/2021/NĐ-CP Quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan
Số văn bản
02/2021/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
07/01/2021
Tham chiếu
02/2021/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/03/2021
Tham chiếu
02/2021/NĐ-CP